ROZKŁAD JAZDY


Linia nr 1
Linia nr 2
Linia nr 4
Linia nr 6
Linia nr 7
Linia nr 8
Linia nr 10
Linia nr LN

Dni robocze
Soboty
Niedziele

Działki Metalowiec - Zremb
Zremb - Działki Metalowiec

  Ważny od 05-06-2006r

NAZWA PRZYSTANKU LEGENDA Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz. Godz.
ZREMB
A - Linia 7A
- - 6:00As - - 7:00rAs - - - - - - - - - 12:25As - - 13:50s 14:05As - - 15:05rAs 15:45s - - - - - - - - 21:33s 22:13As
Przemysłowa-Zakładowa
r - przez ul.Rzepakową
- - 6:01As - - 7:01rAs - - - - - - - - - 12:26As - - 13:51s 14:06As - - 15:06rAs 15:46s - - - - - - - - 21:34s 22:14As
MOSTOSTAL-Pętla
s - kurs do Szpitala
5:27rs 5:47s 6:02As - 6:57t 7:02rAs 7:37As 8:02rAs 8:47s 9:13At 9:47s - - 11:25As - 12:27As 12:52s 13:22At 13:52s 14:07As 14:37s - 15:07rAs 15:47s 16:10s 16:42s 17:17rAv 18:22Av 19:27Av 20:02As 20:37As 21:02v 21:35s 22:15As
Lichnowska-Hotel
t - kurs do Dz. Metalowiec całoroczny
5:28rs 5:48s 6:03As - 6:58t 7:03rAs 7:38As 8:03rAs 8:48s 9:14At 9:48s - - 11:26As - 12:28As 12:53s 13:23At 13:53s 14:08As 14:38s - 15:08rAs 15:48s 16:11s 16:43s 17:18rAv 18:23Av 19:27Av 20:03As 20:38As 21:03v 21:36s 22:16As
Lichnowska-Stadion
v - kurs do Dz. Metalowiec od 01.04 - 31.10
5:29rs 5:49s 6:04As - 6:59t 7:04rAs 7:39As 8:04rAs 8:49s 9:15At 9:49s - - 11:27As - 12:29As 12:54s 13:24At 13:54s 14:09As 14:39s - 15:09rAs 15:49s 16:12s 16:44s 17:19rAv 18:24Av 19:29Av 20:04As 20:39As 21:04v 21:37s 22:17As
DworzecPKP
  - - - 6:26rAs - - - - - - - 10:14As 10:49s - 11:49t - - - - - - 14:54Av - - - - - - - - - - - -
Dworcowa-Polonia
  5:30rs 5:50s 6:05As 6:27rAs 7:00t 7:05rAs 7:40As 8:05rAs 8:50s 9:16At 9:50s 10:15As 10:50s 11:28As 11:50t 12:30As 12:55s 13:25At 13:55s 14:10As 14:40s 14:55Av 15:10rAs 15:50s 16:13s 16:45s 17:20rAv 18:25Av 19:30Av 20:05As 20:40As 21:05v 21:38s 22:18As
Świętopełka
  5:31rs 5:51s 6:06As 6:28rAs 7:01t 7:06rAs 7:41As 8:06rAs 8:51s 9:17At 9:51s 10:16As 10:51s 11:29As 11:51t 12:31As 12:56s 13:26At 13:56s 14:11As 14:41s 14:56Av 15:11rAs 15:51s 16:14s 16:46s 17:21rAv 18:26Av 19:31Av 20:06As 20:41As 21:06v 21:39s 22:19As
Park-Świętopełka
  5:32rs 5:52s 6:07As 6:29rAs 7:02t 7:07rAs 7:42As 8:07rAs 8:52s 9:18At 9:52s 10:17As 10:52s 11:30As 11:52t 12:32As 12:57s 13:27At 13:57s 14:12As 14:42s 14:57Av 15:12rAs 15:52s 16:15s 16:47s 17:22rAv 18:27Av 19:32Av 20:07As 20:42As 21:07v 21:40s 22:20As
Kościerska-Cm.P
  5:33rs 5:53s 6:08As 6:30rAs 7:03t 7:08rAs 7:43As 8:08rAs 8:53s 9:19At 9:53s 10:18As 10:53s 11:31As 11:53t 12:33As 12:58s 13:28At 13:58s 14:13As 14:43s 14:58Av 15:13rAs 15:53s 16:16s 16:48s 17:23rAv 18:28Av 19:33Av 20:08As 20:43As 21:08v 21:41s 22:21As
Kościerska
  5:34rs 5:54s - - 7:04t - - - 8:54s - 9:54s - 10:54s - 11:54t - 12:59s - 13:59s - 14:44s - - 15:54s 16:17s 16:49s - - - - - 21:09v 21:42s -
Obr.Chojnic
  - - 6:09As 6:31rAs - 7:09rAs 7:44As 8:09rAs - 9:20At - 10:19As - 11:32As - 12:34As - 13:29At - 14:14As - 14:59Av 15:14rAs - - - 17:24rAv 18:29Av 19:34Av 20:09As 20:44As - - 22:22As
Jana Pawła II
  - - 6:10As 6:32rAs - 7:10rAs 7:45As 8:10rAs - 9:21At - 10:20As - 11:33As - 12:35As - 13:30At - 14:15As - 15:00Av 15:15rAs - - - 17:25rAv 18:30Av 19:35Av 20:10As 20:45As - - 22:23As
Jana Pawła II- Szkoła
  - - 6:11As 6:33rAs - 7:11rAs 7:46As 8:11rAs - 9:22At - 10:21As - 11:34As - 12:36As - 13:31At - 14:16As - 15:01Av 15:16rAs - - - 17:26rAv 18:31Av 19:36Av 20:11As 20:46As - - 22:24As
Ksiażąt Pomorskich
  - - 6:13As 6:35rAs - 7:13rAs 7:48As 8:13rAs - 9:24At - 10:23As - 11:36As - 12:38As - 13:33At - 14:18As - 15:03Av 15:18rAs - - - 17:28rav 18:33Av 19:38Av 20:13As 20:48As - - 22:26As
Kościerska-Działki
  - - 6:14As 6:36rAs - 7:14rAs 7:49As 8:14rAs - 9:25At - 10:24As - 11:37As - 12:39As - 13:34At - 14:19As - 15:04Av 15:19rAs - - - 17:29rAv 18:34Av 19:39Av 20:14As 20:49As - - 22:27As
Rzepakowa
  5:36s - - 6:38As - 7:16As - 8:16As - - - - - - - - - - - - - - 15:21As - - - 17:31Av - - - - - - -
Ceynowy
  5:38s 5:55s 6:15As 6:40As 7:05t 7:18As 7:50As 8:18As 8:55s 9:26At 9:55s 10:25As 10:55s 11:38As 11:55t 12:40As 13:00s 13:35At 14:00s 14:20As 14:45s 15:05Av 15:23As 15:55s 16:18s 16:50s 17:33Av 18:35Av 19:40Av 20:15As 20:50As 21:10v 21:43s 22:28As
Derdowskiego-Zakład Poprawczy
  5:39s 5:56s 6:16As 6:41As 7:06t 7:19As 7:51As 8:19As 8:56s 9:27At 9:56s 10:26As 10:56s 11:39As 11:56t 12:41As 13:01s 13:36At 14:01s 14:21As 14:46s 15:06Av 15:24As 15:56s 16:19s 16:51s 17:34Av 18:36Av 19:41Av 20:16As 20:51As 21:11v 21:44s 22:29As
Derdowskiego ZM
  5:40s 5:57s 6:17As 6:42As 7:07t 7:20As 7:52As 8:20as 8:57s 9:28At 9:57s 10:27As 10:57s 11:40As 11:57t 12:42As 13:02s 13:37At 14:02s 14:22As 14:47s 15:07Av 15:25As 15:57s 16:20s 16:52s 17:35Av 18:37Av 19:42Av 20:17As 20:52As 21:12v 21:45s 22:30As
Zielona
  5:41s 5:58s 6:18As 6:43As 7:08t 7:21As 7:53As 8:21As 8:58s 9:29At 9:58s 10:28As 10:58s 11:41As 11:58t 12:43As 13:03s 13:38At 14:03s 14:23As 14:48s 15:08Av 15:26As 15:58s 16:21s 16:53s 17:36Av 18:38Av 19:43Av 20:18As 20:53As 21:13v 21:46s 22:31As
Pl.Jagielloński
  5:43s 6:00s 6:20As 6:45As 7:10t 7:23As 7:55As 8:23As 9:00s 9:31At 10:00s 10:30As 11:00s 11:43As 12:00t 12:45As 13:05s 13:40At 14:05s 14:25As 14:50s 15:10Av 15:28As 16:00s 16:23s 16:55s 17:38Av 18:40Av 19:45Av 20:20As 20:55As 21:15v 21:48s 22:33As
Reymonta-Przedszkole
  5:44s 6:01s 6:21As 6:46As 7:11t 7:24As 7:56As 8:24As 9:01s 9:32At 10:01s 10:31As 11:01s 11:44As 12:01t 12:46As 13:06s 13:41At 14:06s 14:26As 14:51s 15:11Av 15:29As 16:01s 16:24s 16:56s 17:39Av 18:41Av 19:46Av 20:21As 20:56As 21:16v 21:49s 22:34As
Reymonta-Stocznia
  5:45s 6:02s 6:22As 6:47As 7:12t 7:25As 7:57As 8:25As 9:02s 9:33At 10:02s 10:32As 11:02s 11:45As 12:02t 12:47As 13:07s 13:42At 14:07s 14:27As 14:52s 15:12Av 15:30As 16:02s 16:25s 16:57s 17:40Av 18:42Av 19:47Av 20:22As 20:57As 21:17v 21:50s 22:35As
Bytowska-Kopernika
  5:46s 6:03s 6:23As 6:48As 7:13t 7:26As 7:58As 8:26As 9:03s 9:34At 10:03s 10:33As 11:03s 11:46As 12:03t 12:48As 13:08s 13:43At 14:08s 14:28As 14:53s 15:13Av 15:31As 16:03s 16:26s 16:58s 17:41Av 18:43Av 19:48Av 20:23As 20:58As 21:18v 21:51s 22:36As
Bytowska-Lelewela
  5:47s 6:04s 6:24As 6:49As 7:14t 7:27As 7:59As 8:27As 9:04s 9:35At 10:04s 10:34As 11:04s 11:47As 12:04t 12:49As 13:09s 13:44At 14:09s 14:29As 14:54s 15:14Av 15:32As 16:04s 16:27s 16:59s 17:42Av 18:44Av 19:49Av 20:24As 20:59As 21:19v 21:52s 22:27As
Leśna
  5:49s 6:06s 6:26As 6:51As 7:16t 7:29As 8:01As 8:29As 9:06s 9:37At 10:06s 10:36As 11:06s 11:49As 12:06t 12:51As 13:11s 13:46At 14:11s 14:31As 14:56s 15:16Av 15:34As 16:06s 16:29s 17:01s 17:44Av 18:46Av 19:51Av 20:26As 21:01As 21:21v 21:54s 22:39As
Szpital
  przyj. przyj. przyj. przyj. 7:17t przyj. przyj. przyj. przyj. 9:38At przyj. przyj. przyj. przyj. 12:07t przyj. przyj. 13:47At przyj. przyj. przyj. 15:17Av przyj. przyj. przyj. przyj. 17:45Av 18:47Av 19:52Av przyj. przyj. 21:22v przyj. przyj.
Leśna-Jarzębinowa
  - - - - 7:21t - - - - 9:39At - - - - 12:08t - - 13:59At - - - 15:18Av - - - - 17:46Av 18:48Av 19:53Av - - 21:25v - -
Bytowska-Leśne
  - - - - 7:22t - - - - 9:40At - - - - 12:09t - - 14:00At - - - 15:19Av - - - - 17:47Av 18:49Av 19:54Av - - 21:26v - -
Bytowska-Karolewo
  - - - - 7:23t - - - - 9:41At - - - - 12:10t - - 14:01At - - - 15:20Av - - - - 17:49Av 18:50Av 19:55Av - - 21:27v - -
Działki Metalowiec-Pętla
  - - - - przyj. - - - - przyj. - - - - przyj. - - przyj. - - - przyj. - - - - przyj. przyj. przyj. - - przyj. - -